Stagiair strokenteelt
-English below -- 

 

Voor onze locatie in Voorst zijn wij op zoek naar:

Stagiair strokenteelt

voor het teeltseizoen 2023 (mei t/m oktober) op WO of HBO niveau

Wat ga je doen?

In 2021 is Vitalis samen met Wageningen Universiteit een 6 jaar durend onderzoek gestart waarbij het teeltsysteem ‘strokenteelt’ onder de loep worden genomen. Bij dit teeltsysteem worden er verschillende gewassen in stroken naast elkaar geteeld. Het idee is dat doordat er meer biodiversiteit is door de verschillende gewassen, er minder ziekteverspreiding is en er zijn aanwijzingen dat bepaalde gewassen een negatieve/neutrale/positieve impact op elkaar hebben. In deze proef worden pompoen, sla, venkel, prei, bloemkool en glas/klaver geteeld en door het seizoen heen worden er allerlei metingen gedaan om uit te zoeken welke gewassen een positieve of negatieve invloed op elkaar hebben, wat betreft opbrengst en bijvoorbeeld ziekteverspreiding. Van elk gewas zijn er ook 3 verschillende rassen in de stroken te vinden en het doel voor de lange termijn is om rassen te kunnen ontwikkelen die het meest geschikt zijn voor dit type teeltsysteem.

Voor deze veelzijdige stage zoeken we een kandidaat die houdt van buiten werken in het veld. Daarnaast ben je geïnteresseerd in onderwerpen zoals plantenveredeling, teeltsystemen, natuurlijke plaagbestrijding, plantenziektes, biodiversiteit en biologische tuinbouw. Ook is het de perfecte stage(plek) om kennis te maken met de verschillende processen en afdelingen die horen bij een zaadveredelingsbedrijf.

Jouw kracht

Je hebt een passie voor planten en biologische tuinbouw en staat open om nieuwe ideeën en technieken te leren. Je ben resultaatgericht en beoordeelt gegevens en innovatieve ideeën met een kritisch oog. Je bent creatief, een teamspeler en een goede communicator.

Kortom, jij:
- bent een WO of HBO student (Plantwetenschappen/Toegepaste Biologie);
- hebt kennis en ervaring met veredeling en (stroken)teelt;
- bent beschikbaar van mei tot en met oktober 2023.

 

 

Wie zijn wij?

Wij veredelen en produceren op biologische wijze zaden van groenterassen die geschikt zijn voor de biologische teelt. Samen met onze telers dragen we zo bij aan een duurzame productie van biologische groenten op een gezonde bodem.

 

Wat bieden wij?

Wij bieden een prettige werkomgeving in een hecht team. Je ontvangt gedurende je stage een stagevergoeding.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Carolien van Heusden-Evers (06 15 11 63 16). 

Schriftelijke sollicitaties kun je richten aan c.vanheusden@biovitalis.eu of via Whatsapp. 

For our location in Voorst, we are looking for:

Intern Strip cropping

for the cultivation season 2023 (May to October) at WO of HBO level

What are you going to do?

In 2021, Vitalis started a 6-year study together with Wageningen University in which the culti-vation system 'strip cultivation' will be studied. In this cultivation system, different crops are grown in strips alongside each other. The idea is that because of higher biodiversity, there will be less spread of disease and that some crops can have a negative/neutral/positive impact on each other in terms of yield. The crops pumpkin, lettuce, fennel, leek, cauliflower, and glass/clover are in this trial and all kinds of measurements are taken throughout the season to find out which crops have a positive or negative influence on each other, in terms of yield and, for example, disease spread. Also, there are 3 different varieties of each crop in the strips and the long-term goal is to be able to develop varieties that are most suitable for this type of gro-wing system.

It concerns a dynamic internship that is fun for someone who enjoys working outside in the field and is interested in topics such as plant breeding, cultivation systems, natural pest control, plant diseases, biodiversity, and organic horticulture. It is also the perfect internship to get acquainted with the various processes and departments that built a seed company.

Your power

You have a passion for plants and organic horticulture and are open to new ideas and tech-niques. You are results-oriented and assess data and innovative ideas with a critical eye. You are creative, a team player and a good communicator.

In short, you:
- are a student enrolled in BSc or MSc (Plant Sciences/Applied Biology);
- have knowledge of and experience with breeding and (strip) cultivation;
- are available from May to October 2023.

 

Who are we?

We organically breed and produce seeds of vegetable varieties suitable for organic cultivation. Together with our growers, we contribute to the sustainable production of organic vegetables on healthy soil.

 

What do we offer?

We offer a pleasant working environment in a close-knit team. You will receive an internship allowance during your internship.

 

Contact

Please contact Carolien van Heusden (c.vanheusden@biovitalis.eu / +31 6 15 11 63 16 ) for more information.